Basın – Bilincin ötesindeki ışık… Serap Kökten eserleri ve sanatı üzerine – Murat Bjeduğ

Kategori: Medya | 0

T24’deki Haber’e Ulaşmak İçin Tıklayınız Kayıp zamanı arayış aslında gerçeği arayıştır. Gerçek, asla önceden oluşmuş iyi niyetin bir ürünü değil, düşüncedeki bir şiddetin sonucudur. Apaçık ve uzlaşımsal anlamlamalar asla derin olmazlar; yalnızca dışsal bir göstergede şart koşulduğu ve onunla kuşatıldığı … Devamı

Basın – Hermeneutik Yüce Anlamın Estetik Sembolleri

Kategori: Medya | 0

Hermeneutik Yüce ANLAMIN ESTETİK SEMBOLLERİ Kültürlerin kendi varlıklarıyla oluşarak ortak imge özelliğini taşıyan ve kendine ait farklılıklardan yola çıkarak ortaya koyacakları sanatsal özellikleri vardır. Çeşitli özelliklerinin farklılıklarından dolayı toplumlar, doğa ve kültür ilişkisi arasındaki etkiyi sembollerle yansıtma amacı gütmüşlerdir. Sembolleri … Devamı

Basın – Kültür Sanat Haritası – Röportaj

Kategori: Medya | 0

SERAP KÖKTEN VE ÇAĞDAŞ SANATIN SEMBOLİST ÖNCELİKLERİ Modern yüzyıl, kavramlar, nesneler, Post’lar serisi, durumlar, enformatik ve sergileme pratiklerinin olgunlaştığı süreç ile başlamıştır. Bu süreç, estetik bir anlam üretmekten çok bilgi ve kavramın ciddiye alınması gerektiğini ve sanat eserinin yatırım aracı … Devamı

Basın – Yüzleşmenin Estetik Yansıması

Kategori: Medya | 0

  Maskeler, duygu güçlerini canlandırmak için kişileştirme görselliğine bağlı olarak insanların görünür yüzlerinde kullandıkları biçimler olmuştur. Maskeler, ruh dünyasına dönüşüm araçları olarak doğurganlığı sağlamak, kötülüğü sağaltmak ve ruhsal travmalardan arınmak amacıyla ritüellerde kullanılmak üzere olan bir tasarım olarak da düşünülebilir. … Devamı

Basın – İntihar Olasılığının Estetik Provaları

Kategori: Medya | 0

Oysa uzamın kirlettiği gecenin olanaklarıyla, duygularından arınmakta olan kuşlar vardı ama hiç kuşkusuz ağlıyorlardı. Bireyin kendine söz verdiği intihar girişimi, seyircisinin gözleri önünde, hangi ölümün provasını yapmaktı? Bu prova, izleyicinin izlerken zevk alması için açık çağrı olarak yapılan bedensel ve … Devamı

Basın – Koleksiyoner için Estetiğin Çoğul Yansımaları

Kategori: Medya | 0

Koleksiyon, değerli eşya ve özgün sanat eserlerini toplama ve koruma geleneğidir. Tarihsel olarak bakıldığında dinsel, siyasal ve sanatsal amaçlarla toplandığı görülmektedir. Asur, Babil, Hellenistik, Gotik, Maniyerizm, Rönesans ve Modern gibi farklı dönemlerde koleksiyon değeri taşıyan nesnelerin sosyal prestij ve yatırım … Devamı

1 2 3 4