x5

31 Mayıs İstanbul doğumlu. Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Plastik Sanatlar bölümü yüksek lisans mezunu. 2004 yılında Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesini bitirdi. İllüstratör Ufuk Suçsuzer den desen eğitimi, Prof. Zahit Büyükişleyen, Ergin İnan, Canan Beykal, Kaya Özsezgin, Prof. M. Turan Aksoy, Sinan Demirtaş, Ferhat Özgür gibi hocalardan teorik ve pratik dersler aldı. Sanatçının çalışmaları Rh+artmagazin, Yky Sanat dünyamız, Hürriyet gösteri , Ayrıntı Dergi, Lebriz ve Artfulliving online dergilerinde yer alan bazı makalelerde görsel örnek olarak kullanıldı. 2015 yılında çalışmalarının tamamı Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Sanat Tarihi Bölümünde düzenlenmiş olan VII. Uluslararası Genç Sanat Tarihçiler Sempozyumunda kabul edilen “KOLEKSİYONER İÇİN ÇOĞUL ESTETİK ÖNERİSİ” adlı sempozyum bildirisine konu olmuştur. Eserlerinden bazılarına 2016 yılında yayınlanan ‘Estetiğin Çağdaş Retorikleri ‘ adlı kitapta yer verilmiş ve kapak fotoğrafı olarak kullanılmıştır. 2017 yılında ‘Coğrafya Kaderdir’ adlı eseri Tanıl Bora’nın ‘Cereyanlar’ adlı kitap tanıtımında yazar Murat Bjeduğ tarafından T24 bağımsız haber sitesinde görsel örnek olarak yayınlanmıştır. Aynı yıl yazar Murat Bjeduğ’ un ‘Bilincin ötesindeki Işık… Serap Kökten Eserleri ve Sanatı Üzerine’ ve 2018 yılında ‘Ölümsüzlüğün Dansı’ adlı yazıları T24 bağımsız haber sitesinde yayınlandı. Özel koleksiyonlarda eserleri bulunmaktadır. Sanatçı çalışmalarına kendi atölyesinde devam etmektedir.

Hayal gücünü, sanat kurallarının dışında kullanabilme işi başlangıç noktasıdır.
İnsanın dış dünyaya oynadığı “tiyatro” nun aksine, içinde yaşattığı kişisel gerçekliği, imgelerle buluşturup bunu fütursuzca resmetmek, bilinçaltına itileni vurgulamak ve görünmeyeni kurcalamak, çağın yükselen değerleri karşısında toplumun bunalıma düşen insana çözüm üretememesi ve doğal olarak “ruhsal derinliğin” sorgulanması, bunun akabinde meydana gelen anlık çöküşler ve ruhsal kabarmalar dolayısıyla insanın içinde yaşadığı ‘Med-Cezir’ tuval yüzeyine entegre eder.

Bütün bu edimsel haller kendini düşsel şekliyle gösterir ve imgelemin tüm ayrıntıları bıraktığı soyut düşünceleri sembollerin yol gösterici gücüyle birleşir.

Kültürel öğelerimize ait izler.. Salt klasik bir gelenek değil taşınan simgesel imgeler.. Charles Baudelaire, Albert Einstein, İbn-i Sina, Ömer Hayyam, Charlie Chaplin, Herakleitos, Friedrich Nietzsche ve İbn-i Haldun’un düşünsel ritüelleridir aslında…

“Gün ışığında görünen değil, alacakaranlıkta keşfedilmeyi bekleyen gerçeklik”
Bize sunulan görüntünün bir bakıma ‘durağan’ lığın ötesinde, görmek istediklerimiz, imgelem gücü ile algıladıklarımız dolayısıyla ruhun sorgulanması ‘devingen’ liği ve zaman zaman da bu karşıtlığın birlikteliği. Soyut düşünceyi sembollerle ifade etmek ise bu yolculuktan arda kalan…

Gerçeklerden, estetik geleneklerden ve kurallardan arınmalı. Bu hayal oyununa bu şekilde dahil olmalı.

Serap Kökten

She was born in İstanbul, Turkey, on May 31. Kökten attended the Yeditepe University, Faculty of Fine Arts and graduated from the Department of Plastic Arts. Then, she got sketch training from illustrator Ufuk Suçsuzer, theoretical and practical lessons from worthy teachers like Prof. Zahit Büyükişleyen, Ergin İnan, Canan Beykal, Kaya Özsezgin, Prof. M. Turan Aksoy, Sinan Demirtaş, Ferhat Özgür. Visual example in Rh+ Art magazine, YKY Art World, Ayrıntı magazine, Hürriyet Show magazine, Lebriz and Artfulliving online magazines some articles in  used artist’s works. Her portfolio has been the subject of symposium article “Many Esthetic Recommendations for the Collectors” which was presented at Ankara University, Faculty of Languages and History-Geography, Department of Art History, VII. International Young Art Historians Symposium. Some of her works were included in the book ‘Contemporary Rhetoric of Aesthetics’ in 2016 and used as cover photograph. “Geography is Destiny” named work was used as a visual example in the book introduction published on independent news site T24 by author Murat Bjeduğ for the book “Cereyanlar” by author Tanıl Bora. The same year writer Murat Bjeduğ published in his columns at T24 independent news website “Light beyond consciousness: About Serap Kökten and her art and in 2018 “Immortality’s Dance”. The artist continues to create and exhibit art at her own workshop in Istanbul.

BEHIND ARTIST’S WORK

The starting point is to be able to use imagination beyond the rules of art. In contrary to the “theatre” a person acts to the outer world, having his personal reality living inside of him meet with images to be painted with impunity is essential. And from there to emphasize what has been pushed into the unconscious and poke into the invisible knowing the fact that the society cannot provide solutions for depressed people while despite of the rising values of the era, the natural questioning of the “spiritual depth”, the instantaneous collapses and spiritual elevations transpiring consequently the tide inside oneself integrates onto the canvas.

All these virtual states manifest themselves in imaginary forms and all the details of the tangible ideas combine with the guiding strength of the symbols.

Traces of our cultural elements, not limited to traditional ones, symbolic images that are carried like intellectual rituals of Charles Baudelaire, Albert Einstein, İbn-i Sina, Ömer Hayyam, Charlie Chaplin,Herakleitos, Friedrich Nietzsche or İbn-i Haldun…

“The reality waiting to be discovered in the twilight rather than the one visible in the daylight”

The image that is presented to us is far from being a constant, it is what we want to see, what we make of it through our imagination thereby a dynamic interrogation of the soul and sometimes a unity of all these contradictions.To express abstract thoughts with symbols is what is left from this journey.

One should refrain from realities, aesthetic traditions and rules, this is how you become part of this imaginary play.