“SEMBOLİST İMGELER” / “SYMBOLIST IMAGERY” Resim Sergisi – 2-16 Ekim 2015 – Galeri Eksen

Kategori: Medya | 0

xx._1000

Sergi Açılış Kokteyli:  2 Ekim 2015  19.00
Sergi Süresi: 2-16 Ekim  2015
BASIN BİLDİRİSİ

Sanatçı Serap KÖKTEN 2-16 Ekim 2015 tarihleri arasında İstanbul GALERİ EKSEN de açacağı “SEMBOLİST İMGELER / SYMBOLIST IMAGERY” konseptiyle sanatseverlerle buluşuyor.

“Salt bize sunulan görüntünün bir bakıma ‘durağan’ lığın ötesinde, görmek istediklerimiz, imgelem gücü ile algıladıklarımız dolayısıyla ruhun sorgulanması ‘devingen’ liği ve zaman zaman da bu karşıtlığın birlikteliği. Soyut düşünceyi şekillendirmek ise bu yolculuktan arda kalan”… Serap Kökten kendi sanatsal duyumsamalarını bu şekilde özetler.

Sanatçı, gerçekliğin ve imgelemin tüm ayrıntılarını bizde bıraktıkları soyut düşünceleri sembollerin yol gösterici gücüyle birleştirmektedir. Klasik bir gelenek değil sanatçının bize taşıdığı simgesel imgeler.. Charles Baudelaire, Albert Einstein, İbn-i Sina, Ömer Hayyam, Charlie Chaplin, Herakleitos, Friedrich Nietzsche ve İbn-i Haldun’un düşünsel ritüelleridir aslında…

Sanatçının 25 özgün çalışması yer alacak ve sergi 16 Ekim 2015 tarihine kadar Galeri Eksen de açık kalacaktır.

GALERİ EKSEN
Maçka Cad. No :29 Nişantaşı İSTANBUL
info@galerieksen.com
+90 212 219 08 50

 

Serap KÖKTEN “Symbolist IMAGES / Symbolist IMAGERY ‘Paintings Exhibition

Opening Reception: October 2, 2015 19:00

Exhibition Time: 2-16 October 2015

 

PRESS RELEASE

Artist Serap KÖKTEN meets the audience from 2 to 16 October 2015 with the concept of SYMBOLIST IMAGINERY at GALERİ EKSEN in İstanbul.

“Purely image offered us a way to ‘stable’ Beyond ness, what we want to see, what we perceive to be questioned because of the spirit of imagination ‘dynamic’ league and the union of opposites, from time to time.The abstract idea to form the remainder of the journey “… Serap Kökten summarizes her artistic sensations in this way

Artist, combines the symbols of the guiding forces abstract thought they left us all the details of reality and imagination  Not classical tradition but Symbolic images which the artists transfer us .. Charles Baudelaire, Albert Einstein, Avicenna, Omar Khayyam, Charlie Chaplin, Heraclitus, Friedrich Nietzsche and Ibn Khaldun’s intellectual rituals are actually …

The exhibition will also include 25 original works of the artist and the exhibition will remain open until at Eksen Gallery 16 October 2015, respectively.

 

galeksen

 

GALLERY EKSEN

Macka Cad. No: 29 Nisantasi Istanbul

info@galerieksen.com

+90 212 219 08 50